SRF

Savetime är auktoriserat av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, vilket innebär att de bedömer att SaveTime har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet.

SRF:s tillsyn och krav på bland annat ansvarsförsäkring, kvalitetskontroll och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner i SaveTime. SRF:s etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar ledamöterna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner. SRF:s krav på ledamöterna innebär att kunderna kan känna trygghet och bli garanterade kompetens på rätt nivå. SRF arbetar för att redovisningskonsulter anslutna till branschorganisationen ska vara ett självklart val för småföretagaren.

SRF:s mål är att arbeta för en sund branschutveckling. SRF bevakar vad som händer inom redovisnings- och ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom samarbete med myndigheter och organisationer. Genom utbildningsverksamheten skapar SRF förutsättningar för ledamöterna att höja kompetensen, vilket stärker tryggheten för kunderna. SRF är Sveriges äldsta och ledande branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter.