Ekonomisk Förvaltning BRF

Ekonomisk Förvaltning till Bostadsrättsföreningar (BRF) i Stockholm

Med erfarenhet av ekonomisk förvaltning till BRF erbjuder vi trygga, personliga och bekväma tjänster. SaveTime Ekonomikonsult är ett litet företag och sysselsätter idag 5 personer med kontor på Södermalm. För bostadsrättsföreningar erbjuder bolaget idag ekonomisk förvaltning. Vi har idag hand om den ekonomiska förvaltningen för ca 60 bostadsrättsföreningar och alla finns i Stockholmsområdet.

Offert inom ekonomisk förvaltning

Vill ni få en offert inom ekonomisk förvaltning till er förening?  Gå in här

Vi förvaltar er förening med personligt engagemang

Vårt mål är att ha ett personligt engagemang till våra föreningar varför det är en fördel om våra kunder finns i Stockholmsregionen. Detta för att det ska vara lätt för er att komma upp till er personliga handläggare i våra lokaler på Södermalm.

Ordning och Reda

Som er samarbetspartner vill vi förenkla för styrelsen och de boende i bostadsrättsföreningen. Vi arbetar med moderna IT-lösningar och via vår hemsida kan ni attestera era leverantörsfakturor och komma åt er Webb-portal. Medlemmarna kan där se vilken information som finns registrerat på deras bostadsrätt och styrelsen får lätt en överblick om hur t.ex. medlemmarna betalar sina avgifter.

Kontakta oss idag via vårt formulär här för att få offert-förslag inom ekonomisk förvaltning och redovisning till er brf. Få offert här

Våra Tjänster till Bostadsrättsföreningar i Stockholm

Avgifter och hyror

Avgifts- och hyresavier skickar vi kvartalsvis till föreningens medlemmar och hyresgäster. Vi kan även erbjuda e-faktura för en enklare hantering för era medlemmar. Kravrutin med utskick av påminnelseavier sker månadsvis. Om en medlem som pantsatt sin bostadsrätt har förfallna avgifter underrättas också medlemmens borgenär enligt gällande regler.

Redovisning

Vi sköter den löpande bokföringen åt er och har alltid uppdaterade reskontror. Vid behov hanterar även skattedeklarationer varje månad. Varje kvartal får styrelsen en periodiserad ekonomisk rapport.

Leverantörshantering

Ni attesterar era leverantörsfakturor och skickar över dom till oss, vi ser sedan till att de betalas. Alternativt kan ni ändra er fakturaadress till oss, vi scannar då in fakturan och ni kan attestera den via internet eller smartphone.

Löner

Vid behov är vi även behjälpliga med lönehantering, utbetalning av arvoden samt upprättande av kontrolluppgifter vid årets slut.

Budget

Mot slutet av året biträder vi styrelsen med att ta fram ett budgetförslag för kommande år.

Bokslut

Tillsammans med er kontaktperson lägger ni upp en tidsplan för när bokslutet ska vara klart. Detta så att allt kan vara klart i god tid inför föreningens årsstämma.

Lägenhetsförteckning

En bostadsrättsförening är skyldig att föra lägenhetsförteckning, och det är styrelsen som är ålagd denna skyldighet. Förteckningen ska visa vilka lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt och bland annat ange bostadsrättshavarens namn, insats och eventuella pantsättningar. Vi hjälper gärna styrelsen med att hantera lägenhetsförteckningen. Uppdraget innebär i korthet registrering av överlåtelseuppgifter samt notering av pantsättningar. Förteckningen uppdateras dagligen och förs i både fysisk och elektronisk form.

Kontrolluppgifter på överlåtelser som skett under det gångna året skickas till medlemmen samt till Skatteverket efter årets slut.

Övriga tjänster

Utöver basavtal erbjuder vi en rad olika tjänster som t.ex.

  • Tilläggsdebiteringar av olika slag.
  • Upprätta kontrakt t.ex. för garage och lokaler
  • Kassaflödesanalys
  • Kreditupplysning
  • Lönehantering
ekonomisk förvaltning brf stockholmRedovisningsbyrå Södermalm StockholmBostadsrättsföreningar i stor-StockholmRedovisningsbyrå för BRF i StockholmEkonomikonsult Bostadsrättsföreningar Savetime

Intresserad av Ekonomisk förvaltning av BRF?

Ta kontakt med oss idag så skräddarsyr vi ett paket åt er förening.