Löpande redovisning för ditt företag

Redovisningsbyrå på Södermalm i Stockholm

SaveTime sköter den löpande redovisningen åt ditt företag, vilket innebär att vi sammanställer redovisningen månadsvis, antingen på plats hos ditt företag eller från vårt kontor.

Löpande redovisning ger ordning och reda

Varje månad levererar vi en bolagsrapport över periodens resultat och ställning samt över det ackumulerade resultatet. Vi ser också till att bolagets månatliga skattedeklaration lämnas till skatteverket i tid.

Den löpande redovisningen innehåller i huvudsak momenten:

  • Kontering
  • Registrering
  • Leverantörs- och kundreskontra
  • Avstämning
  • Momsredovisning
  • Uppbördsredovisning av skatter och sociala avgifter
  • Lönehantering

Intresserad av löpande bokföring?

Ta kontakt med oss idag så skräddarsyr vi ett paket åt just ditt företag.