Ekonomifunktion

Syftet med ekonomifunktionen är att fungera som ditt bolags ekonomiavdelning. Det handlar om att ta den löpande redovisningen ytterligare ett steg, höja servicenivån och erbjuda ett helhetsgrepp.

Ekonomifunktionen kan innehålla momenten:

  • Lönehantering och utbetalningar.
  • Fakturering och bevakning av inbetalningar.
  • Leverantörshantering som mottagning, scanning och betalning.
  • Bokslut, årsredovisning och deklarationer.
  • Budget och uppföljning mot verkligt utfall.
  • Likviditetsbudget

Intresserad av ekonomifunktion?

Ta kontakt med oss idag så skräddarsyr vi ett paket åt just ditt företag.