Ekonomiavdelning

Ett framgångsrikt företag måste sköta sin ekonomi. Det handlar om alltifrån att administrera löner till att upprätta bokslut. Det ställer höga krav på att veta vad det är som gäller inom skatterätt, bolagsrätt och redovisning. Detta tar tid och resurser från företaget och begränsar möjligheterna att koncentrera sig på bolagets kärnverksamhet. SaveTime kan förändra situationen.

Skräddarsydd lösning till ert företag

Vi tar hand om administrationen åt ditt företag och erbjuder alla de funktioner som en ekonomiavdelning i ett större företag traditionellt sköter: löpande redovisning, betalning av leverantörsskulder, fakturering, personaladministration och upprättande av bokslut, årsredovisning och skattedeklarationer med mera. Tillsammans hittar vi en form som är skräddarsydd för din verksamhet: antingen tar vi ett helhetsgrepp eller så tar vi hand om vissa utvalda delar. Allt ditt företag sedan behöver göra är att godkänna de transaktioner som ska göras, och så ser vi till att det blir gjort på rätt sätt.

Vi förenklar ditt företagande

SaveTime blir ekonomiavdelningen som sparar tid åt dig. Tid som kan användas till att utveckla verksamheten och driva företaget framåt.

Intresserad av Ekonomiavdelning?

Ta kontakt med oss idag så skräddarsyr vi ett paket åt just ditt företag.