Bolagstjänster

SaveTimes verksamhet består av två inriktningar: bolag och bostadsrättsföreningar.

Bolag

SaveTime vänder sig framför allt till mindre företag och speciellt till de som driver konsultverksamhet i aktiebolagsform.

Din Personliga Redovisningsbyrå

För att kartlägga vad som är bästa lösningen för ditt företag träffas vi och går igenom förutsättningarna: Hur ser ditt företags behov ut och på vilket sätt kan SaveTime hjälpa till. Vi skräddarsyr en lösning och SaveTime utser en personlig handläggare för dig och ditt företag. Det här första mötet är kostnadsfritt.

Kompetensnätverk

SaveTime har ett väl fungerande kontaktnät inom kompetenser som vi av erfarenhet vet att kunder kan efterfråga och hjälper då kunden vidare till rätt kontakt. Det är framför allt inom tre områden vi har ett väl fungerande kompetensnätverk:

  • Revision
  • Banktjänster
  • Juridik